يک مجموعه از سايت هاي رايگان آپلود فايل

يک مجموعه از سايت هاي رايگان آپلود فايل


715n.jpg

طريقه کار با وب سايتهاي آپلود فايل‌ (هاست رايگان)
1. در ابتدا براي استفاده از سرويسها مي بايست ثبت نام کنيد. قسمت ثبت نامRegister يا sing up يا نظاير آن است، البته ثبت نام در وبسايت ها و سرويس هايي که معرفي مي کنم رايگان و مجاني است و تنها با وارد نمودن چند مشخصه نام ؛ نام کاربري ؛ شناسه کاربري ؛ رمز عبور و ايميل و نظاير آن امکان پذير است.
2. پس از ثبت نام ممکن است مجبور به تاييد ثبت نام باشيد بدين معنا که توسط مدير وبسايت يک نامه الکترونيکي به ايميل يا همان پست الکترونيکي که در هنگام ثبت نام درج کرده ايد فرستاده مي شود سپس شما بايد محتوي را مطالعه و تاييد نماييد ممکن است تنها با کليک بر روي يک خط اين کار انجام شود و سپس شناسه کاربري و پسورد شما ارسال شود و ... .
3. پس از تاييد ثبت نام حال شما مي توانيد با شناسه کاربري و رمز عبور که در هنگام ثبت نام تعيين کرده ايد (يا مدير وبسايت سرويس دهنده برايتان تعيين نموده است) از قسمت ورود ياlogin يا sing in وارد فضاي مربوط به خودتان شويد ؛ از اين به بعد قول مي دهم کار راحت باشد ؛ ما حدود 60 حالت ممکن داريم پس سعي کنيد با کمي کنکاش و کار با محيط کاري سرورهاي آپلود فايل آشنا شويد.

معنا و مفهوم مشخصات جدول
نام وب سايت :نام وب سايت سرويس دهنده آپلود و بارگزاري فايل در اينترنت
حداکثر فضا براي آپلود:حداکثر مجموع ميزان فايل‌هايي که مي توانيد بر روي يک وب سايت آپلود کنيد
محدويت در تعداد/حجم دانلود:حداکثر تعداد دانلود براي يک فايل و يا حداکثر حجم قابل دانلود
حداکثر زمان نگهداري فايل :مدت زماني که فايل برروي سرور باقي مي ماند . علامت*** بدين معنا مي باشد که اگر تا زمان تعيين شده فايل هايي که برروي سرور قرار دارند ،دانلود و استفاده نشود به طور اتوماتيک پاک خواهد شد.
آدرس اينترنتي وب سايت : آدرس وب سايت براي بازديد ؛ ثبت نام و کار با وب سايت

 

مشخصات فني و آدرس وب سايترديف

نام وب سايت : Megashares

حداکثر فضا براي آپلود : 1.5 گيگا بايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداري فايل : 25 روز

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.megashares.com/

1

نام وب سايت : Sendspace

حداکثر فضا براي دانلود : 1.2 گيگا باييت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: دانلود تا 100 گيگا بايت

حداکثر زمان نگهداري فايل : 14 روز

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.sendspace.com/

2

نام وب سايت : YouSendIt

حداکثر فضا براي آپلود : 1 گيگا بايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: 25 دانلود

حداکثر زمان نگهداري فايل : يک هفته

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.yousendit.com/

3

نام وب سايت : TransferBigFiles

حداکثر فضا براي آپلود : يک و نيم گيگا بايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: 20 دانلود

حداکثر زمان نگهداري فايل : 5 روز

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.transferbigfiles.com/

4

نام وب سايت : zUpload

حداکثر فضا براي آپلود : 500 مگابايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداري فايل : 30 روز ***

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.zupload.com

5

نام وب سايت :  Spread-It

حداکثر فضا براي آپلود : 500 مگا بايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداري فايل : 14 روز

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.spread-it.com/

6

نام وب سايت : FileFactory

حداکثر فضا براي آپلود : 500 مگا بايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداري فايل : 14 روز

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.spread-it.com/

7

نام وب سايت : mooload

حداکثر فضا براي آپلود : نيم گيگا بايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداري فايل : 30 روز ***

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.mooload.com

8

نام وب سايت : CyberUpload

حداکثر فضا براي آپلود : نيم گيگا بايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداري فايل : 7 روز ***

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.cyberupload.com/

9

نام وب سايت : Uploading

حداکثر فضا براي آپلود : نيم گيگا بايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداري فايل : 30 روز ***

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.uploading.com

10

نام وب سايت : Snaggys

حداکثر فضا براي آپلود : نيم گيگا بايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: 999 بار بازگذاري

حداکثر زمان نگهداري فايل : 15 روز

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.snaggys.com/

11

نام وب سايت : Bigupload

حداکثر فضا براي آپلود : 300 مگابايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداري فايل : 30 روز ***

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.bigupload.com/

12

نام وب سايت : RapidUpload

حداکثر فضا براي دانلود : 300 مگابايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداري فايل : 30 روز ***

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.rapidupload.com/

13

نام وب سايت : ShareBigFile

حداکثر فضا براي دانلود : 300 مگابايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداري فايل : 21 روز

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.sharebigfile.com/

14

نام وب سايت : MegaUpload

حداکثر فضا براي آپلود : 250 مگابايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداري فايل : 30 روز ***

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.megaupload.com/

15

نام وب سايت : UpDownloadServer

حداکثر فضا براي دانلود : 250 مگابايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداري فايل : نامحدود

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.updownloadserver.de/

16

نام وب سايت : XtraFile

حداکثر فضا براي آپلود : 250 مگابايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداري فايل : 15 روز ***

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.xtrafile.com/

17

نام وب سايت : bonpoo

حداکثر فضا براي دانلود : 250 مگابايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداري فايل : 10 روز

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.bonpoo.com/

18

نام وب سايت : FileCache

حداکثر فضا براي دانلود: 250 مگابايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداري فايل : 31 روز

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.filecache.de/upload

19

نام وب سايت : Supload

حداکثر فضا براي دانلود : 200 مگابايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: 30 باز بارگذاري فايل

حداکثر زمان نگهداري فايل : 7 روز

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://supload.com/sendfile

20

نام وب سايت : RapidShare

حداکثر فضا براي دانلود : 100 مگا بايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداري فايل : 30 روز ***

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.rapidshare.de

21

نام وب سايت : myShareBox

حداکثر فضا براي دانلود : 100 مگابايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداري فايل : 30 روز ***

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.mysharebox.com/

22

نام وب سايت : TheUpload

حداکثر فضا براي دانلود : 100 مگابايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداري فايل : 30 روز

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.theupload.com/

23

نام وب سايت : zSHARE

حداکثر فضا براي دانلود : 100 مگابايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداري فايل : 10 روز ***

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://zshare.net/

24

نام وب سايت : SendOver

حداکثر فضا براي دانلود : 2 گيگا بايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداري فايل : 7 روز ***

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.sendover.com/

25

نام وب سايت : FileFactory

حداکثر فضا براي دانلود : 1.5 گيگا بايت فضا

محدويت در تعداد/حجم دانلود: 25 بار بارگزاري

حداکثر زمان نگهداري فايل : 7 روز

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.filefactory.com/

26

نام وب سايت : UltraShare

حداکثر فضا براي دانلود : 30 مگابايت ناقابل

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداري فايل : 30 روز ***

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.ultrashare.net/

27

نام وب سايت : Send File

حداکثر فضا براي دانلود : 40 مگابايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: 10 بار دانلود

حداکثر زمان نگهداري فايل : 10 روز

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.send-file.co.uk/

28

نام وب سايت : MyTempDir

حداکثر فضا براي دانلود : 40 مگابايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداري فايل : 21 روز

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.mytempdir.com/

29

نام وب سايت : SceneWorld

حداکثر فضا براي دانلود : 50 مگابايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: 1000 بار بارگزاري فايل

حداکثر زمان نگهداري فايل : 50 روز

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.sceneworld.net/up

30

نام وب سايت : shareit

حداکثر فضا براي دانلود : 50 مگابايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامشخص

حداکثر زمان نگهداري فايل : نامشخص

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.ushareit.com/

31

نام وب سايت : FileHost

حداکثر فضا براي دانلود : 50 مگابايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامشخص

حداکثر زمان نگهداري فايل : نامشخص

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.filehost.ro/

32

نام وب سايت : SupaShare

حداکثر فضا براي دانلود : 50 مگابايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداري فايل : 14 روز

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.supashare.com/

33

نام وب سايت : UploadHut

حداکثر فضا براي دانلود : 50 مگابايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداري فايل : 30 روز

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.uploadhut.com/

34

نام وب سايت : orb-z

حداکثر فضا براي دانلود : 50 مگابايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: 200 بار بارگذاري

حداکثر زمان نگهداري فايل : 15 روز

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.orb-z.com/

35

نام وب سايت : FriendlyShare

حداکثر فضا براي دانلود : 50 مگابايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداري فايل : 30 روز ***

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.friendlyshare.de/

36

نام وب سايت : Momoshare

حداکثر فضا براي دانلود : نيم گيگا بايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداري فايل : 15 روز ***

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.momoshare.com/

37

نام وب سايت : FreeUploader

حداکثر فضا براي دانلود : 50 مگا بايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامشخص

حداکثر زمان نگهداري فايل : نامشخص

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.freeuploader.com/

38

نام وب سايت : UploadFront

حداکثر فضا براي دانلود :

محدويت در تعداد/حجم دانلود:

حداکثر زمان نگهداري فايل : 30 روز ***

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.uploadfront.com/

39

نام وب سايت : UploadSend

حداکثر فضا براي دانلود : 50 مگابايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداري فايل : 30 روز ***

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.uploadsend.com/

40

نام وب سايت : RapidSharing

حداکثر فضا براي دانلود : 50 مگابايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداري فايل : 60 روز

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.rapidsharing.com/

41

نام وب سايت : FileHD

حداکثر فضا براي دانلود : 60 مگابايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداري فايل : 30 روز ***

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.filehd.com/

42

نام وب سايت : SaveFile

حداکثر فضا براي دانلود : 60 مگابايت

محدويت در تعداد/حجم دانلود: نامحدود

حداکثر زمان نگهداري فايل : 14 روز ***

آدرس اينترنتي وب سايت :

http://www.savefile.com/

/ 0 نظر / 36 بازدید