مجموعه ای از بهترین مقالات کامپیوتر و اینترنت

مجموعه ای از بهترین مقالات کامپیوتر و اینترنت

بیش از پانصد مقاله در زمینه های آموزشی، برنامه نویسی و در مورد بررسی ابعاد جامعه شناختی، روانشناسی و فرهنگی اینترنت

توجه: 

   بازديد كننده‌ی گرامی؛ بعضی از وب سايتها ممكن است موقتا غير فعال باشند. ولی در صورتی كه آدرس و يا نوع خدمات رسانی برخی ديگراز وب سايتها تغيير كرده باشد، سعی می گردد آنها را شناسايی نموده و در كوتاه ترين زمان ممكن آدرسهای اشتباهی و ناكارآمد را حذف و اصلاح نماييم.

مقالات (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10)

مقالات بررسی ابعاد جامعه شناختی، روانشناسی و فرهنگی اینترنت

 عنوان مقالهمقاله نويسمترجم

زبان 

توضيحات51

تأثير سازنده اينترنت بر اخلاق كاربران

ديلمقاني ، ميترا ؛ حجازي، سيد عليرضا

 فارسی-52گره‌گشايي تأثير اجتماعي اينترنت: پيمايش بزرگ مقياسيوتوكاياماچي و جين فرانكو كوژه فارسی-53

 كنترل دسترسي به اينترنت: نقش فيلتر كردن

آر.اس.روزنبرگ1

 فارسی-54ملاحظات اخلاقي اينترنت: ارزشهاي ساختارگرايي هم خرديلوچيانو فلوريدي و جي دبليو ساندرز  فارسی-55

دموکراسى الکترونيکى و شهروندى جديد

لوييس.اي. فريدلند

 فارسی-56 مستهجن نگاري كودكان در اينترنت: اسطوره، حقيقت و نظارت اجتماعيرابرت بازرمن  فارسی-57

 ارتباط انساني از راه اينترنت

دكتر جرمي استنگروم

 فارسی-58اينترنت و شوك فرهنگجري استراتون فارسی-59

اسلام و اينترنت (رابطه مذهب اسلام و گسترش اينترنت)

شاي لي اشپيگلمن

 فارسی-60جهاني شدن و چشم‌انداز توسعه جامعه اطلاعاتيجي. اس. ياداو  فارسی-61

اينترنت و اعتياد مجازي (گاهي اوقات فناوري جديد مي‌تواند مشكلات جديدي را بوجود آورد)

دكتر ديويد ان.گرين فيلد

 فارسی-62اينترنت محضفيليپ برتون فارسی-63

آيا اينترنت آموزش عالي را دگرگون مي سازد؟

دكتر والتر. اس. بائر

 فارسی-64جامعه مدني فراملي و اينترنت در نظام نابسامان سرمايه‌داري جهانمرلينا ليم فارسی-65

فضاي مورد رقابت: اينترنت و جامعه

جان نافتن

 فارسی-66اثرات استفاده از اينترنت در مشاركت سياسيدكتر جي‌وودي استنلي  فارسی-67

رهايي از سوء استفاده اينترنتي از كودكان - محافظت از كودكان درقبال سوءاستفاده اينترنتي

دانشكده حقوق مجازي و اينترنتي آسيايي

 فارسی-68تكامل اينترنت و تأثيرات اجتماعي آنسارا كيسلر- رابرت كرات- جاناتان كامينگز- ويكي هلگسون فارسی-69

تأثير بازيهاي اينترنتي خشونت آميز بر كودكان و نوجوانان

کارن اوليوير

 فارسی-70اينترنت ، كشاكش مقررات و هماهنگ سازي بين الملليجك گلد اسميت  فارسی-71

استفاده از اينترنت، افسردگي و انزواي اجتماعي نوجوانان

كريستوفر ساندرز - تيفاني ام فيلد - ميكل ديگو - مايكل كاپلان

 فارسی-72اينترنت و توسعه اجتماعي ـ اقتصادي: تشريح ارتباط متقابلشرين مادون فارسی-73

اينترنت و تقويت رشد جنبشهاي اجتماعي

جوليان همفورد

 فارسی-74والدين، فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT) و تعليم و تربيتموسسه ارتباطات و فناوري آموزشي بريتانيا فارسی-75

مديريت آموزش از راه دور در سازمانها

لاري ام دولي

 فارسی-76جايگاه اينترنت در زندگي روزمره (روزها و شبها در اينترنت )فيليپ اي.ان هوارد  لي ريني و استيو جونز  فارسی-77

مردم سالاري و اينترنت : آيا اينترنت مروج مردم سالاري است؟

ووجونگ شين

 فارسی-78سازماندهي منابع اينترنتي، چالش ها و ضرورت هارون چپسوياك  فارسی-79

جهاني شدن و اينترنت

رون چپسوياك

 فارسی-80هرزه نگاري به عنوان محصولي از اينترنتبت استيونس فارسی-81

هرزه نگاري در اينترنت

مارك لاسر

 فارسی-82اينترنت، كذبها و روابط جنسيزندرا هاقس  فارسی-83

هويت، جامعه و اينترنت

دونکن تيمس

 فارسی-84شكاف ديجيتالي، چالش بزرگ قرن بيست و يكمشبكه جهاني World Link فارسی-85

شهرهاي شبكه‌اي و ارتباطات فراملي (1) (اشكال جديدي از حكومت براي ارتباطات راه دور و

/ 0 نظر / 10 بازدید