فــــــناوری بـــــر تـر

 

مجموعه ای از بهترین مقالات کامپیوتر و اینترنت

مجموعه ای از بهترین مقالات کامپیوتر و اینترنت

بیش از پانصد مقاله در زمینه های آموزشی، برنامه نویسی و در مورد بررسی ابعاد جامعه شناختی، روانشناسی و فرهنگی اینترنت

توجه: 

   بازديد كننده‌ی گرامی؛ بعضی از وب سايتها ممكن است موقتا غير فعال باشند. ولی در صورتی كه آدرس و يا نوع خدمات رسانی برخی ديگراز وب سايتها تغيير كرده باشد، سعی می گردد آنها را شناسايی نموده و در كوتاه ترين زمان ممكن آدرسهای اشتباهی و ناكارآمد را حذف و اصلاح نماييم.

مقالات (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10)

مقالات بررسی ابعاد جامعه شناختی، روانشناسی و فرهنگی اینترنت

 عنوان مقالهمقاله نويسمترجم

زبان 

توضيحات
51

تأثير سازنده اينترنت بر اخلاق كاربران

ديلمقاني ، ميترا ؛ حجازي، سيد عليرضا

 فارسی-
52گره‌گشايي تأثير اجتماعي اينترنت: پيمايش بزرگ مقياسيوتوكاياماچي و جين فرانكو كوژه فارسی-
53

 كنترل دسترسي به اينترنت: نقش فيلتر كردن

آر.اس.روزنبرگ1

 فارسی-
54ملاحظات اخلاقي اينترنت: ارزشهاي ساختارگرايي هم خرديلوچيانو فلوريدي و جي دبليو ساندرز  فارسی-
55

دموکراسى الکترونيکى و شهروندى جديد

لوييس.اي. فريدلند

 فارسی-
56 مستهجن نگاري كودكان در اينترنت: اسطوره، حقيقت و نظارت اجتماعيرابرت بازرمن  فارسی-
57

 ارتباط انساني از راه اينترنت

دكتر جرمي استنگروم

 فارسی-
58اينترنت و شوك فرهنگجري استراتون فارسی-
59

اسلام و اينترنت (رابطه مذهب اسلام و گسترش اينترنت)

شاي لي اشپيگلمن

 فارسی-
60جهاني شدن و چشم‌انداز توسعه جامعه اطلاعاتيجي. اس. ياداو  فارسی-
61

اينترنت و اعتياد مجازي (گاهي اوقات فناوري جديد مي‌تواند مشكلات جديدي را بوجود آورد)

دكتر ديويد ان.گرين فيلد

 فارسی-
62اينترنت محضفيليپ برتون فارسی-
63

آيا اينترنت آموزش عالي را دگرگون مي سازد؟

دكتر والتر. اس. بائر

 فارسی-
64جامعه مدني فراملي و اينترنت در نظام نابسامان سرمايه‌داري جهانمرلينا ليم فارسی-
65

فضاي مورد رقابت: اينترنت و جامعه

جان نافتن

 فارسی-
66اثرات استفاده از اينترنت در مشاركت سياسيدكتر جي‌وودي استنلي  فارسی-
67

رهايي از سوء استفاده اينترنتي از كودكان - محافظت از كودكان درقبال سوءاستفاده اينترنتي

دانشكده حقوق مجازي و اينترنتي آسيايي

 فارسی-
68تكامل اينترنت و تأثيرات اجتماعي آنسارا كيسلر- رابرت كرات- جاناتان كامينگز- ويكي هلگسون فارسی-
69

تأثير بازيهاي اينترنتي خشونت آميز بر كودكان و نوجوانان

کارن اوليوير

 فارسی-
70اينترنت ، كشاكش مقررات و هماهنگ سازي بين الملليجك گلد اسميت  فارسی-
71

استفاده از اينترنت، افسردگي و انزواي اجتماعي نوجوانان

كريستوفر ساندرز - تيفاني ام فيلد - ميكل ديگو - مايكل كاپلان

 فارسی-
72اينترنت و توسعه اجتماعي ـ اقتصادي: تشريح ارتباط متقابلشرين مادون فارسی-
73

اينترنت و تقويت رشد جنبشهاي اجتماعي

جوليان همفورد

 فارسی-
74والدين، فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT) و تعليم و تربيتموسسه ارتباطات و فناوري آموزشي بريتانيا فارسی-
75

مديريت آموزش از راه دور در سازمانها

لاري ام دولي

 فارسی-
76جايگاه اينترنت در زندگي روزمره (روزها و شبها در اينترنت )فيليپ اي.ان هوارد  لي ريني و استيو جونز  فارسی-
77

مردم سالاري و اينترنت : آيا اينترنت مروج مردم سالاري است؟

ووجونگ شين

 فارسی-
78سازماندهي منابع اينترنتي، چالش ها و ضرورت هارون چپسوياك  فارسی-
79

جهاني شدن و اينترنت

رون چپسوياك

 فارسی-
80هرزه نگاري به عنوان محصولي از اينترنتبت استيونس فارسی-
81

هرزه نگاري در اينترنت

مارك لاسر

 فارسی-
82اينترنت، كذبها و روابط جنسيزندرا هاقس  فارسی-
83

هويت، جامعه و اينترنت

دونکن تيمس

 فارسی-
84شكاف ديجيتالي، چالش بزرگ قرن بيست و يكمشبكه جهاني World Link فارسی-
85

شهرهاي شبكه‌اي و ارتباطات فراملي (1) (اشكال جديدي از حكومت براي ارتباطات راه دور و رسانه‌هاي جديد)

دواين وينسک

 فارسی-
86 شهرهاي شبكه‌اي و ارتباطات فراملي (2) (اشكال جديدي از حكومت براي ارتباطات راه دور و رسانه‌هاي جديد)دواين وينسک فارسی-
87

تأثيرات اينترنت وتكنولوژي بر ارتباطات زيربنايي

آرپاد جانکو

 فارسی-
88اهميت و نقش فناوري ارتباطات و اطلاعات در راستاي كاهش فقرآنيتا کلس فارسی-
89

شبكه‌هاي دانش، اينترنت و توسعه

پيتركوكر و لي دبليو مك نايت

 فارسی-
90تضاد و تعارض در اينترنت (ناهم سازي و تضاد در زيرساخت جهاني اطلاعات)پيتر گلدينگ فارسی-
91

سازمانهاي بين المللي و كاربرد اينترنت در جهان در حال توسعه

کنت راجرسون

 فارسی-
92شيوه‌هاي رويارويي كشورهاي در حال توسعه با چالشهاي تكنولوژيهاي نوين اطلاعات و ارتباطاتجيمز دبليوکري فارسی-
93

افراط گرايي و اينترنت

گوردون گراهام

 فارسی-
94اينترنت در جهت اهداف سلطه گرانشانتي كالاتيل  فارسی-
95

چالشهاي شبكه‌ي اينترنت در راستاي توسعه

جان سولر

 فارسی-
96آيا اينترنت مي‌تواند جوامع باز جهاني را ارتقاء بخشدداگلاس اي. هوستون  فارسی-
97

حركت به سوي ماتريكس (بررسي نقش پست مدرنيسم، سايبر پانك، و فناوري در جوامع ‎آينده

تام كرونين

 فارسی-
98تكنولوژي اطلاعاتي و خودمديريتي سوسياليستياندي پولاك فارسی-
99

چه كسي به كامپيوترها و اينترنت نيازمند مي‌باشد ؟

كليفورد استول

 فارسی-
100پيمايشي در خصوص آينده ديجيتالدكتر جفري اي كول-.دكتر مايكل سومن -  فوب شرام -  دنيل ون بل فارسی-

 

مقالات (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10) 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥ - معماری درون از گلچین روز

لینک دانلود رایگان کتاب

 
زندگی می گذرند اما انسان های سرسخت باقی
می مانند
لینک دانلود رایگان کتاب
http://rapidshare.de/files/35776523/Tough_Times_Never_Last.rar

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to the Google
Groups "fkowsari" group.
To post to this group, send email to
fkowsari@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to
fkowsari-unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/fkowsari
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥ - معماری درون از گلچین روز